Privacyverklaring

Privacyverklaring

Doel van verwerking van uw gegevens?
De Hullen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

Wij verwerken de volgende gegevens:

Voor- en achternaam contactpersonen + gebruiker
Geb. datum
Adres
E-mailadres contactpersonen
Telefoon nummer contactpersonen

Wie gaan uw gegevens ontvangen?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw persoonsgegevens worden alléén verstrekt aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De Hullen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Hoe lang slaan wij uw gegevens op?

Uw gegevens worden opgeslagen zolang de samenwerking bestaat. Na beëindiging van de samenwerking worden uw gegevens definitief verwijderd.

  • Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig
  • Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met persoonsgegevens. Iedereen die bij ons werkt, heeft een geheimhoudingsplicht. Alleen medewerkers die bevoegd zijn, hebben toegang tot uw persoonsgegevens
  • Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk
  • Wij treffen beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen

Volgens de wet (AVG) heeft u de volgende rechten: 

  • Recht op informatie: u heeft het recht om aan ons te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt
  • Inzagerecht: u kunt controleren of en op welke manier uw gegevens worden verwerkt
  • Correctierecht: als duidelijk wordt dat uw gegevens niet kloppen, kunt u ons vragen om deze aan te passen
  • Recht van verzet: u heeft het recht ons te vragen om uw persoonsgegevens niet meer te verwerken
  • Recht om vergeten te worden: als u eerder toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om ze te laten verwijderen
  • Recht op bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Hoe kunt u uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar spc.dehullen@noordenveld.nl De Hullen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?

Zonder uw gegevens kunnen we voor u geen opdracht uitvoeren, geen contact met u opnemen over de opdracht via e-mail of telefonisch en geen factuur mailen. Zonder uw mailadres kunnen we u geen nieuwsbrief sturen. u heeft altijd het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens door De Hullen weer in te trekken.

Gebruik van de website

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opgraving en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De informatie wordt alleen gebruikt om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. De website van Meerval Wijchen B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Gebruik van Google Analytics?

De Hullen maakt geen gebruik van Google Analytics.

Recht om een klacht in te dienen

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan? dan kun u een klacht indienen: