Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Noordenveld streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van deze website (sportcentrumdehullen.nl).

Nalevingsstatus

De website www.sportcentrumdehullen.nl voldoet aan WCAG 2.1 niveau AA. Van de 50 criteria die nodig zijn om aan deze eis te voldoen, zijn allen gehaald. In dit verslag staat waarom. Ook wordt per criterium dat gehaald is kort uitgelegd waarom dat het geval is.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 14 maart 2024 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Gemeente Noordenveld, Kirsten Ipema, wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 14 maart 2024.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail ons dan: postbus@noordenveld.nl.

Wat u van ons kunt verwachten

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst
  • Binnen 3 weken handelen wij uw verzoek af

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.