Artikel Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de inhoud en samenstelling van deze website besteden, kan het voorkomen dat informatie op onze website onvolledig en of onjuist is.De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld, aangepast en of gewijzigd.

Bovengenoemde kan te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht en of gepubliceerd.

Een bezoeker mag geen auteursrechterlijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen content of informatie openbaar maken of dupliceren zonder toestemming van de Gemeente Noordenveld en de respectievelijke eigenaren van beeld, tekst en/of content materiaal.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voorvloeit uit- of in enig opzicht verband houdt met het bezoeken en/of gebruiken van onze website.

Ook zijn wij niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website is verkregen.

Aan de inhoud van deze website en diens content kunnen geen rechten worden ontleend.

Onze website bevat linken naar andere websites. Wij zijn niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of voor de privacybescherming op die websites.