Artikel Tarieven gymzalen

Voor de gymnastieklokalen aan de Schonauwen te Roden, Floralaan te Roden, Zevenhuisterweg 3 te Nieuw Roden, Kerklaan 5 te Veenhuizen, Schoolstraat te Norg, 't Hoge Holt Lijsterbesstraat 1 te Roden en Hereweg te Peize:

Tarieven 01-09-2019 tot en met 31-07-2019:

* voor sportgebruik uit de gemeente Noordenveld:
  maandag tot en met vrijdag 13,50 euro per uur
  zaterdag en zondag 15,95 euro per uur
* voor niet-sportgebruik en gebruikers buiten de gemeente Noordenveld:
  maandag tot en met vrijdag 20,45 euro per uur
  zaterdag en zondag 24,25 euro per uur
*voor het gebruik maken van de kleedkamers 5,45 euro per uur