Artikel Gebruiksvoorwaarden de Hullen

Voor verenigingen en groepen die gebruik maken van het sportcentrum of gymzalen zijn onze gebruiksvoorwaarden van toepassing. 

Heeft u vragen over de gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op 050-5019268