Artikel Tarieven

Aerobiczaal in Sportcentrum de Hullen

Verhuur ruimte, per uur ten behoeve van bewegingsactiviteiten (inclusief huur muziekapparatuur)

-maandag tot en met vrijdag 18,00 euro per uur
-zaterdag en zondag 24,40 euro per uur