Artikel Tarieven

Aerobiczaal in Sportcentrum de Hullen

Verhuur ruimte, per uur ten behoeve van bewegingsactiviteiten (inclusief huur muziekapparatuur)

-maandag tot en met vrijdag 16,90 euro per uur
-zaterdag en zondag 22,90 euro per uur